تالار زبانشناس

چوپان دروغگو

ادامه دادن بحث از درس چوپان دروغ گو:

ادامه دادن بحث از درس چوپان دروغ گو:

سلام وقت بخیر
در جمله he ran toward crying out چرا crying
ing گرفته؟

2 Likes

سلام
جمله تون رو کامل بزارین :pray:
He ran toward the village crying out with all his might: "Wolf!
یعنی هم دویدن و فریاد زدن (دو عمل (دو فعل))باهم دریک زمان انجام شده.
این جمله یعنی وقتی داشته میدویده ب طرف روستا داشته باتمام توانش فریاد میزده گرگ گرگ
He ran toward the village as he was crying out with all his might: "Wolf!

3 Likes