تالار زبانشناس

تفاوتherdوflock

سلام لطفا بفرماييد تفاوت اين دو در چيه

A wolf did break into the herd of sheep
There is a wolf in my flock of sheep


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

سلام
تفاوت خیلی جزئی دارند.
Flock گله گروه جمع شدن
Herd گله گروه جمع شدن ازدهام کردن
توضیحات زیر میتونه کمک کننده باشه.
https://comparewords.com/flock/herd

4 Likes