تالار زبانشناس

چرا by در آخر جمله آمده است

The tortoise crawled righton by


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

Crawled by با هم هستند :
معنی by
past someone or something without stopping
عبور کردن و گذشتن هست

1 Likes

به نظر من by جداعه و به معنی نزدیک/ کنار میده
مثل by the tree که به معنی کنار درخت هست.
کسی اگه میدونه لطفا جواب بده .

1 Likes

سلام عزیزم درست گفتین به معنی کنار هست،،،، میشه گفت که معنیش به این صورت

لاک پشت درست همون کنار به آهستگی میخزید.
روزگارتون خوش
:leaves::blue_heart::leaves:

1 Likes