تالار زبانشناس

تقویم کامل تر

چه خوب می شد اگر تقویم زبانشناس کامل تر بود مثلاً تاریخ روز و مناسبت های سال می نوشت همچنین روز های تعطیل

3 Likes

دوست عزیز مگه بادصباِ
این تقویم تنها قصدش نشون دادن زنجیره یادگیری
از اون تقویم ها ک نیست
:confused::confused::confused::confused:

8 Likes

اِی وای :rofl: :rofl: :joy: :joy: :joy::+1::+1: زینب :dizzy::dizzy::dizzy::ribbon::ribbon::ribbon: خدا نکشتت با این جواب دادنت! :joy::joy::joy:
:revolving_hearts::blue_heart::purple_heart::blue_heart::purple_heart::blue_heart::purple_heart::revolving_hearts:

4 Likes

والا بوخودا
اخه یَک چیزایی ادم تو تالار میشنوه تک شاخ درمیاره
:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

4 Likes

:joy: عزیزم
احتمالا دوستمون هنوز در جریان کاراییش نبودن
که شما جریانو برقرار کردی :joy::ok_hand:

5 Likes

باد صبا ،:rofl::rofl:
ببینید شما بین ده ها تقویم ایرانی باد صبا بولد کردید چون بی نقصه و …
می دونم کاربرد این تقویم چیه اما بهتر بود حداقل تاریخ هر روز داخل مربع ها نوشته می شد اینطوری بهتر متوجه می شدیم که کدام روز ماه شروع کردیم برا یادگیری یا کدام روز ماه زنجیره شکوندیم و مطالعه نکردیم و …
این پیشنهاد من بود برای بهتر بولد شدن زبانشناس بین سایر اپ ها
باز هم خوشحالم موجب خنده شدم ،:rose::rose::rose:

3 Likes