تالار زبانشناس

معنی will در این جمله

سلام
Australians will often say a mix of this “How are you going?”
Will در این جمله چه معنی میده؟


این تاپیک مربوط به درس« Stop Saying “I’m Fine” » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « Learn English with Papa teach me » سرفصل: « این چیزها را نگویید! »

4 Likes

همون معنی همیشگی
استرالیایی ها اغلب خواهند گفت ترکیب ی از این حالت چطوره

4 Likes