تالار زبانشناس

معنی backs of slavery

جمله

backs of slavery

به چه معنی هست؟!


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی دوستی های بعید » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « مگا داستان » فصل: « دوستی های بعید »

2 Likes

سلام و خوش آمد به شما :cherry_blossom:
اگر جمله ی کامل رو بذارین راحت تر و سریعتر پاسختون رو میگیرین :blush: جمله ی کامل اینه:
The United States was built on the backs of slavery.
در اینجا back به معنی گذشته ست.
بطور ضمنی: امریکا بر گذشته ای از برده داری بنا شده است.

3 Likes