تالار زبانشناس

Good mijo?

یعنی چی? یه اصطلاحه?

2 Likes

سلام
یه اصطلاحِ که از زبان اسپانیایی وارد انگلیسی شده.
Mija>>Mi hija >> my doghter
Mijo>>Mi hijo >> my son
معنی عزیزم رو هم میده dear

4 Likes