تالار زبانشناس

جمله زیر چه مفهومی داره?

Care to Tango my dear? منظور از care to چی هست?

3 Likes

سلام
Care to=To be interested in doing a particular action or activity. Often used in the negative to mean the opposite.
علاقهمندی به انجام یه عمل یا فعالیت خاص.
اغلب استفاده میشه در منفی و معانی متضاد.

5 Likes

یعنی مواقعی که کسی به کاری علاقمند نیست استفاده میشه?

3 Likes

تو جمله شما میشه دوست داری تانگو(یارقص) رو عزیزم
این جارو هم یه نگاه بکنید.

4 Likes

میشه همون دلت میخواد تانگو برقصی؟ یا علاقه داری تانگو برقصی؟ یه جور دعوت کردن برای کاریه، در اینجا رقصیدن. بخصوص اگه اون شخص خیلی به نظر علاقمند نیاد.
مثلا ممکنه شما یه جمله به من بگین، من در جواب بگم:
Care to explain more?
یعنی نمیخوای بیشتر توضیح بدی؟
یعنی دعوتتون میکنم که بیشتر توضیح بدین

6 Likes

So great. Thank you :pray:

2 Likes

you’re welcome dear :heart: :four_leaf_clover:

2 Likes