تالار زبانشناس

As well many times

سلام.
من بااجازه تون پرسش تون رو تو دسته بندی سوال/کمک قرار می دم

و بهتون توصیه می کنم همیشه/حتما حداقل یه پاراگراف از متنی که بخش مورد پرسش تون توش هست رو بذارید.

And if you need to, repeat the video lesson as well many, many times so that you can really hear those sounds. That’s day 1.

تو دیکشنری اپ، می تونید معناش رو پیدا کنید…معادل too و also هست…همچنین

تو متن شما گفته که…اگه نیاز داری، تکرار کن ویدیوی درس رو همچنین… بارها و بارها …چمدین بار…که واقعا بتونی اون صداهارو بشنوی

4 Likes