تالار زبانشناس

معنی کلمه hacking در جمله زیر چی میشه؟

Three days hacking through the jungle

2 Likes

سلام منظورتون hiking<<hike هست دیگه.
به پیاده روی طولانی میگن hike
اگرهم منظورتون hack هست که جمله تون نمیخوره.

3 Likes