تالار زبانشناس

چرا قبل کمی آهنگ the نذاشته؟ he listens to some songs

چرا نگفته
He listens to the some songs

چرا قبل آهنگ the نذاشته؟ he listens to some songs


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 17- مارکو از محل کار به خانه بر می گردد. » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

3 Likes

حرف تعریف the کاربرد های زیادی داره مثلا در نام بردن کشور ها ،همراه با صفت ها،برای اشاره به سیستم یا خدمات،برای ابزار موسیقی،برای صفت عالی و…برای چیزی‌که از آن مطلع هستید(احتمالا جواب سوال شما باشه )
(the )
یکی از کار برد های این حرف قبل از اسم هایی که ما میشناسیم یا قبلا در جملات قبلی به اون اشاره شده باشه و از اون اطلاع داریم استفاده میشه
Max was a drive a car yesterday. the car was very modern
مکث دیروز داشت با یک ماشین رانندگی میکرد.اون ماشین خیلی مدرن بود

he is the tallest boy in the class
او بلند ترین پسر کلا است
is the oldest building in the town
این قدیمی ترین ساختمان در شهر است

ما می دونیم دقیقا اون ساختمان و اون پسر چی یا کی هستن حالا تو مثال شما داره راجع به یه سری اهنگ صحبت میکنه که شما نمیدونید دقیقا اونا چه اهنگایی هستن پس the به کار نمیبریم

این لینک توضیحات بیشتر راجع به حرف تعریف the هست

4 Likes

ممنونم از راهنمایی تون

2 Likes