تالار زبانشناس

What's the difference between hi there and another forms of hi?f


این تاپیک مربوط به داستان« مایک آشپز است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Likes

سلام
اینجا :point_down: خانم علوی این موضوع رو قبلا توضیح دادن.

2 Likes