تالار زبانشناس

تفاوت thought با thought of

با سلام خدمت دوستان در داستان تز به سوی نجات عبارت thought of اومده که در متن فارسی اون رو فکر میکرد ترجمه کرده آیا با کلمه thought فرقی داره…


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی تز، به سوی نجات » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

5 Likes

سلام
تفاوت چندانی ندارند.
I thought of it
من به اون فکر کردم.
I thought it is good to do
من فکر کردم این خوبه
I thought about him
من درباره اون فکر کردم

4 Likes

اینجا نه خیلی برای همینم یکسان ترجمه شده. اما به طور کلی thought of میشه به چیزی فکر کردن، یا اینکه چیزی به ذهنتون رسیدن. بیشتر در مورد راه حل. خیلی وقتا هم فقط همون به چیزی فکر کردن معنی میده

8 Likes