تالار زبانشناس

استفاده از willبجای going to

آیا میشه به جای He is going to be trapped از he will be trapped استفاده کرد؟


این تاپیک مربوط به درس« زمان آینده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

2 Likes

فرق will و going to در این است که : وقتی شما از going to استفاده می کنید دارید در مورد آینده ای صحبت می کنید که برنامه ریزی شده و تقریبا 99 درصد قرار ه اتفاق بیوفته در حالیکه وقتی دارید از will استفاده می کنید این آینده از قبل تعیین شده نیست و ممکنه تغییر کنه ولی فعلا فکر می کنید که این اتفاق می افته
در اینجا اگر به نظرتون حدود 90 درصد احتمال داره که اون در تله بیوفته و می دونید تله ای هم وجود داره پس باید از
He id going to be trapped استفاده بشه ولی اگر مطمئن نیستین و صرفا يک حدسه از will استفاده کنین

3 Likes

معمولاً از will برای تصمیمات لحظه ای استفاده میشه …
والبته کاربرد های دیگر هم دارد …مثل
Will for decision
Will for prediction
Will for promise.

4 Likes