آیا معنی , "I'll have اینجا میشه می‌خوام بخورم 🤔

So he goes to Starbucks. He tells the clerk, “I’ll have 12 large cups of green peanut butter”.

The clerk says, "We don’t have green peanut butter at Starbucks-


این تاپیک مربوط به « کره ی بادام زمینی سبز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی روان » فصل: « کره بادام زمینی سبز »

3 پسندیده

سلام
همونطور که خودتون گفتین معنی خوردن میده.اگه دقت کنید ای جی داره تو دوجمله تفاوت have خوردن و have داشتن رو به صورت غیر مستقیم میگه.

5 پسندیده