تالار زبانشناس

معنی دقیق would see در این جمله چیست؟

would hope she would see the fairness of this and suggest it herself.

3 Likes

سلام
یکی از کاربرد های would جایی ک شما می خوای در مورد یک موقعیتی ک احتمال رخ دادنش نیست ولی دوست داری اتفاق بیفته صحبت کنی

Screenshot_20200620_125321

کلمه ی Wouldدوم در این مثال برای این امر استفاده شده

2 Likes