تالار زبانشناس

چه زمانی کلمه دلار s جمع میگرد؟

چرا A.J. دلار را در دو جمله زیر متفاوت بیان میکند؟

The coat cost 72 million dollars.

It was a 72 million dollar gold coat.


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « قلب سالم »

3 Likes

دلار به طور کلی وقتی از یک دلار بالاتر باشه خب قاعدتاً s میگیره.
این به کنار، وقتی قیمت رو به عنوان صفت چیزی بگین، اونوقت دیگه دلارش s نمیگیره. تو مثالایی که نوشتین:
The coat costs 72 million dollars
قیمت این کت ۷۲ میلیون دلار است.

It was a 72 million dollar gold coat
این یک کتِ ۷۲ میلیون دلاری طلایی بود.
اینجا ۷۲ میلیون دلاری بودن صفت کت هست، و اینجا مقدار دلار هرچی هم باشه اس نمیگیره

12 Likes