تالار زبانشناس

Input_based approachمعنی

In TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) jargon, these two exceptional students followed an "input-based approach


این تاپیک مربوط به « اعتبار » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « اعتبار »

2 Likes

یعنی، روش مبتنی بر ورودی
مثل خوندن کتاب و شنیدن به انگلیسی
که فعالیت های منفعلانه حساب میشن و فقط بر روی ورود اطلاعات به ذهن تمرکز دارن

Output
هم میشه صحبت کردن و نوشتن

4 Likes