تالار زبانشناس

سلام ،این جمله میگه حواست باشه به چیزی ضربه نزنی ؟؟؟،یا اینکه چیزی رو نندازی؟؟؟؟

Peppa: George, be careful not to

knock anything over.’

Peppa: It’s not funny.

.

.
.
.
این جمله هم میشه نمیدونم چطوری رفتن اونجا ،منم نمی‌دونم؟؟ یا اینکه منم تعجب میکنم چطور رفتن ؟؟؟

Daddy: I don’t know how they got there.

Mummy: I wonder how!


این تاپیک مربوط به درس« پدر عینکش را گم می کند » در نرم‌افزار «زوم» است. مجموعه تلوزیونی: « کارتون پپاپیگ » فصل: « قسمت اول »

3 Likes

سلام.
جمله اولتون منظورش اینه که مواظب باش به چیزی نخوری. از روی این جمله راحت استنباط میشه.
I accidentally knocked over the Chinese lamp that fell on size floor and broke
بطور تصادفی خوردم به لامپ چینی و اون افتاد کف و شکست.

ددی.نمیدونم چطوری رفتن اونجا.
مام. منم در عجبم چطور

3 Likes