تالار زبانشناس

چرا در جمله زير از have استفاده كرديم..؟؟

but i haven’t started yet.


این تاپیک مربوط به « جادوی بتمن » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « انگلیسی با الهام » : « داستان های بتمن »

2 Likes

اگه منظورتون این است که باید has می‌ذاشتیم اشتباه می‌کنید.
Has برای سوم شخص بکار می‌ره. ولی ما اینجا اول شخص رو داریم i.

اگه مشکل فعله، زمان فعلمون حال کامله.
I+Have + p.p

«اما من هنوز شروع نکرده‌ام.»

4 Likes

سلام گرامرش present prefect
و اینجا چون i امده از have استفاده شده
Have فعل کمکی

4 Likes

3 Likes