تالار زبانشناس

اینجا چرا از the استفاده شده

The other animals etc
کلا کاربرد the برای چیه
چرا بعضی جاها the میگیرن مثل the us
ولی نمیشه گفت the iran
مرسی


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

:white_circle: زمانی که می دانیم فرد شنونده می داند یا می تواند بفهمد ما در مورد چه چیز یا چه کسی صحبت می کنیم.
:white_small_square:The apple you ate was rotten.
:white_small_square:Did you lock the car?

:white_circle: زمانی که در مورد چیزی صحبت می کنیم که قبلاً درباره آن صحبت کرده ایم.

:white_small_square: She’s got two children; a girl and a boy. The girl’s eight and the boy’s nine.

:white_circle: زمانی که در مورد نقاط جغرافیایی خاص صحبت می کنیم، از the استفاده می کنیم.

:white_small_square:the North Pole
:white_small_square: the equator

:white_circle: قبل از نام رودخانه ها، دریاها و اقیانوس ها از the استفاده می کنیم.

:white_small_square: the Nile
:white_small_square: the Pacific
:white_small_square: the English channel

:white_circle: از the قبل از اسامی مشخصی که می دانیم تنها یک نمونه از آن ها وجود دارد استفاده می کنیم.

:white_small_square: the rain
:white_small_square: the sun
:white_small_square:the earth
:white_small_square: the White House
:white_circle: قبل از صفات عالی همیشه از the استفاده می کنیم.

:white_small_square: the best
:white_small_square: the tallest
:white_small_square: the most beautiful

:white_circle: پیش از اعداد ترتیبی از the استفاده می کنیم.

:white_small_square: the fifth lesson
:white_small_square: the ninth day
:white_small_square: the third chapter

:white_circle: حرف تعریف the پیش از اسامی معنی و جراندهایی که بعد از آن ها “of” آمده باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. (جراند کلمه ای است که نقش اسمی دارد و به ing ختم می شود. در دستور زبان فارسی به آن مصدر فعلی گفته می شود.)

:white_small_square: The pronunciation of that word is very difficult.
(کلمه pronunciation یک اسم معنا است)
:white_small_square: The instructing of young children is difficult.
(کلمه instructing یک جراند یا مصدر فعلی است)

:white_circle: قبل از اسامی کشورها و مناطق جغرافیایی که جمع هستند از the استفاده می کنیم.

:white_small_square: the United States
:white_small_square: the Philippines
:white_small_square: the Alps
:white_circle: پیش از اسامی کتابخانه ها، موزه ها، و هتل ها از the استفاده می کنیم.

:white_small_square: the Forty-Second Street Library
:white_small_square: the Louvre
:white_small_square: the Statler Hotel

.

4 Likes

خیلی جامع و عالی
مرسی واقعا:pray::tulip:

2 Likes