تالار زبانشناس

تفاوت have .eat. eat up


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شنل قرمزی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

3 Likes

عبارت eat up یعنی شما همه ی يک چیزی رو به طور کامل بخورید جوری که هیچ چیز باقی نمونه
she made a cake and her son ate it up
اون يک کیک درست کرد و پسرش همه ی کیک رو خورد

I have eaten a cake صر فا خبر اینکه من يک کیک رو خوردم رو می ده ولی معملوم نیست که من همه ی کیک رو خوردم يا نه يه قسمتی رو خوردم و يه قسمتی ازش مونده

8 Likes