تالار زبانشناس

یک داستان را چند بار گوش کنم و بخوانم تا یادگیری صحیح انجام بشه؟

برای گام اول از داستان جوجه اردک زشت شروع کردم چقدر باید وقت بگذارم تا خوب یاد بگیرم؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام دوست عزیز هر داستان حداقل باید ۳۰ بار شنیده بشه

4 Likes