تالار زبانشناس

ساختارseeدر این جمله

But he was very sad to see the cat go.


این تاپیک مربوط به درس« دیک ویتینگتون » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی چهارم »

1 Likes