تالار زبانشناس

چرا laughing at ؟؟؟

چرا به جای at از to استفاده نشده؟؟؟؟ Laughing at mehdi


این تاپیک مربوط به درس« هیاهوی بسیار برای هیچ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

به این دلیل که حرف اضافه فعل laugh
at است، نه to

5 Likes