تالار زبانشناس

معنی i have a minor in computer science

آیا معنی i have a minor in computer science
اینه که : من تو کامپیوتر کمی سررشته دارم؟
ممنون از راهنماییتون

3 Likes

بله می شه این جوری ترجمه کرد
درواقع با استفاده از کلمه ی minor می خواد بگه که سواد کامپیوتری ش از حد عادی کمتره

6 Likes