تالار زبانشناس

چه موقع کلمه ایی بین دو تا as میاد؟

مانند as fast as


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام برای مقایسه کردن به کارمیره.زمانی که میخوایم یکسان بودن کمیت یا کیفیت و…چیزی رو باچیز دیگه مقایسه کنیم وبگیم باهم برابرن ویا حالت منفیش برابر نیستن.
مثال شما as fast as درقالب جمله:
This car is as fast as that one.این ماشین به تندی اون یکی ماشینه.(ازلحاظ سرعت)
واگه بخوایم مثلا بگیم یونان به زیبایی فرانسه نیست میگیم
The Greece is not as beautiful as Franceیعنی درواقع میگیم فرانسه از یونان زیبا تره.
برای مطالعه بیشتر ودیدن مثال های دیگه میتونین از دوره های گرامر اپلیکشین استفاده کنین.

3 Likes

چند تا ساختار برای as … as وجود داره:

as + adj + as
no city is as noisy as Tehran.
as + adv + as
I don’t cook as well as my mother does
as + much/many noun + as
In suburb areas, there aren’t as many cars as in the city
In the past, there was not as much air pollution as now

@shekoofeh

2 Likes