تالار زبانشناس

اشتباه در نوشتن متن

تو متن جمله ای داریم تحت این عنوان he could die or he could cut his arm offولی گوینده میگه he could die or he could cut his own arm off کدوم صحیحه؟


این تاپیک مربوط به درس« زندگی یا مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

1 Likes