تالار زبانشناس

سوال داشتم

چه موقع beمیاد و چه موقع was


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

بعد از هر چیزی که نیاز به فرم ساده ی فعل tobe داریم be میاد مثلا
You should be clever enough to solve this problem
ولی وقتی تو گذشته صحبت می کنیم was/were استفاده میشه
He was clever enough to find an answer to the question

3 Likes