تالار زبانشناس

How you're sitting

سلام
how you’re sitting
کودم معنی درستره
چگونه نشسته اید یا چگونه درحال نشستنید
Of course at the same time remember you’re changing how your body is moving and how you’re sitting


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تسلط بر احساسات (۱) »

2 Likes

سلام . You are sitting یعنی شما دارید می نشینید و How you’re sitting چگونه دارید می نشینید یا چگونه در حال نشستن هستید

4 Likes

ولی تو درس معنی شده نشسته اید

2 Likes

خب گاهی برای راحتی اونطوری که تو فارسی میگیم ترجمه میشه چون اغلب میگیم چطور نشسته اید نمیگیم چطور می نشینید و خب زیاد رو این چیزا فوکوس نکنید مفهوم رو متوجه بشید کافیه

2 Likes

مثلاshe was beautiful
او زیبا بود
اوزیبا شد هردوتا درسته …

2 Likes

او زیبا بود معنی درست تری هست چون was به معنای بود هست و شد میشه became

2 Likes