تالار زبانشناس

اشکالات متن انگلیسی

متن چند جا ایراد داره .
جمله آخر یک it جا افتاده . باید بشه
If she promised to make it right
در جمله
Of course, Alicia could hardly get any sleep
کلمه sleep اشتباهه باید بشه asleep.
و در جمله
But when Alicia talked of good things
قبل از good things حرف the از قلم افتاده .


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی بالشت پری » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

1 Likes