تالار زبانشناس

آمدن as بعد از فعل

چرا بعد از فعل حرف as آمده آیا بعد از هر فعلی آمدن as ثابت است


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام
لطفا جمله مورد نظرتون رو قرار بدید تا بهتر به شما کمک کنیم

1 Likes

All the other watched as the two swans flew away

1 Likes

As
دراینجا معنی “درحالیکه” میده

1 Likes