تالار زبانشناس

کاربرد of در جمله It is the GHOST of hamlet s father


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

کلمه of برای ghost اومده وقتی می خواهید بگید : روح ِ پدر ِ هملت
در انگلیسی برای این کار از of استفاده می شه و در اینجا در ترجمه به فترسی معادل کسره ی کلمه « روح ِ» است.

1 Likes