تالار زبانشناس

این جمله برای تاکید!؟

but turtle did see Pete
این وسط چی میگه؟did
نباید بشه
but turtle saw pete

1 Likes

بعضی وقت ها باری تاکید بیشتر از did يا do استفاده می شه در اینجا می خواد روی اینکه « pete رو دیده » تاکید کنه

1 Likes