تالار زبانشناس

سوال درمورد يك ابهام از Will و conditional grammar


That plate is hot. If you touch it you will burn yourself . اينجا خيلي شبيه به General truth بنظر مياد. نكته اش چيه لطفا برطرف كنيد.

3 Likes

این جمله مربوط به شرطی نوع یکِ. به این صورت که شرطی که مطرح میشه، یک شرط ممکن و محتمل برای زمان حال یا آینده است. یعنی اگه فلان چیز انجام بشه، احتمال داره که فلان نتیجه رو داشته باشه.
مثلاً اینجا میگه اگه به این بشقاب دست بزنی خودت رو میسوزونی.

3 Likes