تالار زبانشناس

این داستان ادامه دارد به انگلیسی

سلام میخوایم
به انگلیسی بگیم
((این داستان ادامه دارد…))
جمله دقیق و درستش چی میشه؟

2 Likes

آخر فیلمها و سریالهای ادامه دار مینویسن
To be continued
ادامه دارد

3 Likes