تالار زبانشناس

آیا covering صفت هست؟

Tired and thirsty she broke some ice covering a hole and drank the dirty water underneath.
باسلام آیا covering. صفته و اگر هست چجوری معنی میشه؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی تز، به سوی نجات » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

2 Likes