تالار زبانشناس

چرا superhero !?

تو قسمت عنوان به جای superhero highschool
نباید … superhero’s باشه؟

چرا!؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی دبیرستان ابرقهرمان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

3 Likes

خیر. چون این s’ که شما دادین، s مالکیت هست و اینجا به کار نمیره. شما میگین دبیرستان ابر قهرمان که اسم مدرسه است نه دبیرستانی برای قهرمانان که نشان دهنده مالکیته

4 Likes

اینجا کلمه superhero اسمه اما مثل صفت کار میکنه

یعنی روی اسم بعدی تأثیر میگذاره

3 Likes

نه نباید
S
مالکیت بدی.

Superhero highschool
دبیرستان ابرقهرمان(یعنی جاییکه ابر قهرمان پرورش میدن.نه اینکه دبیرستان مال ابر قهرمانه)

ولی مثلا
John’s house
خانه ی جان
S مالکیته.یعنی خانه متعلق به جان است

3 Likes