تالار زبانشناس

چرا در جمله زير از فعل tell بجاى tells استفاده كرده ايم..؟؟!

Now let’s hear Marco tell his stoty.


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 17- مارکو از محل کار به خانه بر می گردد. » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

4 Likes