تالار زبانشناس

Isolate & seclude

تفاوت این دو فعل در چیست - هر دو به معنای مجزا کردن است.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی عنکبوت در موزه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

3 Likes