تالار زبانشناس

فصلها بعنوان فاعل سوم شخص مفردند

در داستان جوجه اردک زشت

بنظرم درمتن درستش این هست

Then the spring cames

توی متن نوشته

The spring came


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام
دوست عزیز کل داستان در گذشته است
Momy duck lived on…
Pig said etc
و فعل سوم شخص و جمع … در گذشته به صورت گذشته میاد.

3 Likes