تالار زبانشناس

معنی یه کلمه پزشکی

the primery site of tuberclusis infectin in the lungs is known as al vaughn focus and is usually seen in the upper part of the lower lobe or the lower part of the upper lobe.
معنی al vaughnتو این متن

3 Likes

جمله را کامل گذاشتید؟
فکر کنم اسم و فامیل شخصی باشه. تو اینترنت سرچ کنید
vaughn
نام خانوادگیه

3 Likes

خیلی ممنون به خاطر توجه تون به این پیام .
اره سرچ کردم یه اسم بود من فک کردم شاید یه اصطلاح خاصی باشه

3 Likes