تالار زبانشناس

Pissed off

So, he’s got be able to talk his own feelings and not just anger not just I’m pissed off. But also, when he’s sad and other things.
معنی این جمله چی میشه؟ لغتpiss offاینجل به چه معنیه؟


این تاپیک مربوط به « درس تفسیر » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « شوهرانی با هوش احساسی بالا »

2 Likes

سلام
معنی جمله میشه.او باید بتونه صحبت کنه(کنار بیاد) با احساساتش نه فقط عصبانی بشه نه فقط دلخور بشه.

annoyed, disappointed, or unhappy

I think my boss is pissed off because I want to leave.
فک کنم رئیسم دلخور شده زیرا من میخام ترکش کنم (برم)
Pissed off هست در زبان شناس piss off میاره در حالی که مجهوله.

3 Likes

Pissed off
ناراحتی شدید بهمراه نا امیدی از کسی

یک اصطلاح بی ادبانه اس

2 Likes

در واقع سوال من اینجا اینه که چرا گفته I’m pissed off

2 Likes

یعنی من خیلی ناراحت و عصبانیم و حالم گرفته است

2 Likes