تالار زبانشناس

چرا نوشته twelfth چرا ننوشته twelve

تو اسم داستان نوشته twelfth night چرا twelfth twelve یعنی دوازده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شب دوازدهم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

twelfth
یعنی دوازدهم
Twelve
یعنی دوازده

2 Likes