تالار زبانشناس

I'm not going to start this story until you are

سلام معنی جمله زیر چیه
I’m not going to start this story until you are.

Are you feeling good? Good posture? Deep breathing? Big smile? Moving? I hope so. I’m not going to start this story until you are. Alright, let’s do it


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « باورها »

2 Likes

فکر کنم میشه تا وقتی شما اینجا هستید من نمیتونم این داستانو شروع کنم

3 Likes

سلام دوست عزيز

ای جی قبلش ازتون چند تا سوال میپرسه به طور مثال میگه حالتتون خوبه؟ لبخند میزنین و چندتا سوال دیگه بعد میگه تا وقتی اینجوری نباشین(نخندین،حالتون خوب نباشه و…) شروع نمیکنم منظورش شروع کردن درسه

4 Likes