تالار زبانشناس

Ing گرفتن فعل

چرا اول داریم
he likes play on his computer
دوباره تو‌ سوال ها آورده
Jon likes playing on his computer?
تفاوت این دو در چیه که ی جا ing گرفته ،یه جا نه؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 5- جان تکالیف زیادی دارد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

4 Likes

سلام
این جمله اشتباهه
یا باید باشه
He likes to play
یا هم
He likes playing

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://forum.wordreference.com/threads/i-like-to-play-playing.2225501/&ved=2ahUKEwjG7-i0m9vqAhXrBWMBHZwKB1IQFjAIegQIChAB&usg=AOvVaw3AHiBq__tJz28RtoJbzniD

تو این انجمن یکی این سوالو پرسیده
امیدوارم جوابا کمک کننده باشن براتون

4 Likes