تالار زبانشناس

چالش هر روز چند ساعت زبان میخونی ؟

رها… ۳۱ تیر… ۱ ساعت و ۱۱ دقیقه.

13 Likes

رها…۱مرداد…۲ ساعت و ۵ دقیقه.

13 Likes

شهرزاد ۳۱ تیرماه ۴ ساعت

15 Likes

حدیث…1 مرداد…2 ساعت و 20 دقیقه

15 Likes

الهه :dizzy::dizzy::dizzy::ribbon::ribbon::ribbon: یک مرداد :grapes: :banana: :pear: شش ساعت :last_quarter_moon_with_face: :last_quarter_moon_with_face: :last_quarter_moon_with_face:

:butterfly: :butterfly: :butterfly:

18 Likes

لیا … اول مرداد … چهار ساعت
شب همگی بخیر

13 Likes

علیرضا :rose: یک مرداد چهار ساعت
:star: :star: :star: :star:

18 Likes

الهام … ۱ مرداد … ۳/۱۵ …:slightly_smiling_face:

15 Likes

سلام دوستان :gift_heart:

هلن …۲مرداد…۲.۵ ساعت

13 Likes

رها…۲ مرداد…۲ ساعت و ۱۲ دقیقه.

14 Likes

مائده…۲مرداد.۳ساعت و۳۰ دقیقه…

15 Likes

حدیث… 2 مرداد… 10 دقیقه
مسافرت بودم نتونستم زیاد بخونم☹️

18 Likes

علیرضا …2 مرداد… 3 ساعت

16 Likes

الهه :dizzy::dizzy::dizzy::ribbon::ribbon::ribbon: دو مرداد :icecream::ice_cream::shaved_ice: شش ساعت و ده دقیقه :books:

:four_leaf_clover: :shamrock: :herb:

16 Likes

منم واسه ۲مرداد یه دوساعت مطالعه داشتم

19 Likes

لیا … 2 مرداد … چهار ساعت و بیست دقیقه

18 Likes

الهام… ۲ مرداد… ۳ ساعت و ۱۵ دقیقه

15 Likes

رها…۳ مرداد…۲ ساعت و ۴ دقیقه.

15 Likes

علیرضا…3 مرداد…6 ساعت
:star: :star: :star: :star: :star: :star:

17 Likes

حدیث… 3 مرداد… 1 ساعت و 15 دقیقه

15 Likes