تالار زبانشناس

تفاوت ready و prepare

میشه لطفا تفاوت ready vs prepare رو با ذکر مثال بگید؟
یعنی میشه گفت
I am ready
I am prepared

2 Likes

سلام دوست عزیز prepare v
ready adj -adverb
مثال توی دیکشنری بخوانید
زیاد مطمین نیستم ولی این جمله فکر کنم درسته
I prepare brthday party
iam ready to dance

3 Likes