تالار زبانشناس

Beingتفاوت با

تفاوت مثلا he is Calm
Or he is being calm چيه؟


این تاپیک مربوط به درس« ملکه یخی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « یادگیری انگلیسی با تلویزیون » درس: « یادگیری انگلیسی با فیلم ها »

2 Likes

سلام دوست عزیز
وقتی شما در مورد ی صفتی ک در واقع صفت دائمی یک شخص نیست صحبت میکنی از ساختار
Be+being +adjective
استفاده میکنی(ب عبارت دیگه در مورد کاری ک الان داره انجام میده صحبت میکنی ن اینکه دائما این صفت رو داشته باشه)
مثلا زمانی ک بچه ی شما لجبازی میکنه و ب حرفتون گوش نمیده میگین:
Why are you being so difficult?

یا مثلا وقتی دوستتون میره رو اعصابتون میگین:
She’s being annoying.
اما زمانی ک صفت بدون being بیاد در واقع شما داری در مورد ی خصلت همیشگی شخص صحبت
میکنی ن صفتی ک مترتب بر عمل فعلی شخص هست (البته می تونیم از این ساختار برای بیان صفت غیر دائمی هم استفاده کنیم ولی ساختار اول تصریح ب این مطلب داره و احتمال دیگه ای وجود نداره ولی این ساختار دو وجهی هستش و صراحت کمتری داره)
در اینجا دو نکته قابل توجه هست
یک اینکه این ساختار برای اسم هم میاد مثلا دوستتون تو رستوران اذیتتون میکنه بهش میگین:
Why are you being such a jerk?
یا
You are being such an idiot

نکته ی دوم اینکه هر صفتی نمی تونه توی این ساختار واقع بشه مثلا افعالی ک نشان دهنده ی احساسات مثل مضطرب بودن یا ناراحت بودن و…هستن توی این ساختار قرار نمیگیرن فلذا شما نمی تونی بگی
I am being angry
یا
I am being delighted

بلکه باید بدون being استفاده بشن
I am angry
I am delighted

6 Likes

تشكر بسيار جامع و كامل بود:pray:t3::pray:t3::hibiscus:

3 Likes