تالار زبانشناس

بخشی از داستانUgly duckling

کلمه thought به معنی فکر کردن چرا اینقدر تغییر شکل پیدا کرده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

فعل گذشته ی Think میشه Thought

5 Likes